siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Vandforsyning

Hørsholm Vand dækker 98 % af vandforbruget i Hørsholm Kommune. Hørsholm Vand har ikke eget vandværk, men køber vand fra Sjælsø Vandværk samt mindre mængder fra Birkerød og Ellebæk vandværker.

Tilslutning af vand

Ønsker du tilslutning til Hørsholm Vand, skal du kontakte Vandforsyningen på telefon 4516 2310. Det koster ikke noget at blive tilsluttet Vandforsyningen. Du skal dog selv betale for at få udført ledningsarbejdet og tilslutningen til hovedvandledningen. Alt arbejde med vandledninger skal udføres af en autoriseret VVS-mester og arbejderne afsluttende synes af Vandforsyningen.

Hvad koster det?

Prisen for vand reguleres årligt. Prisen består af en vandafgift, der dækker udgifter til køb af vand, drift af vandforsyning, reparationer og renovering af vandledninger, vandmålere m.m. Hertil kommer den grønne afgift, der betales til staten.
 
Du kan se taksterne i takstbladet

Regning

Som grundejer betaler du for det forbrug af vand, som  din måler viser. Måleren skal aflæses en gang årligt pr. 31.12, hvorefter vi sender en regning ud.

Du kan se taksterne i takstbladet. Vi sender årsafregning og 1. aconto ud i foråret, og efter sommer sender vi 2. aconto ud. Læs mere om afregning her.

 

Information, publikationer og links

 

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere