siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Projekt Regnvand

Bjælke

Velkommen til Projekt Regnvand.

Projekt Regnvand er ét af de vigtigste projekter for alle i Hørsholm Kommune i de kommende år. Helt grundlæggende handler det om at løse en meget stor udfordring:
At håndtere det regnvand, der falder i kommunen, så det bliver ledt væk fra vores huse og vores veje.

Det er naturligvis ikke nogen ny udfordring. Men den er blevet større og større med årene. Af flere årsager. Dels er Hørsholm Kommune vokset eksplosivt inden for de seneste årtier. Det betyder blandt andet, at betydeligt flere husstande er blevet koblet på det eksisterende kloaksystem. Dels er meget store arealer i kommunen blevet "befæstet" (mere asfalt, flere sten og fliser, mere træ etc.). 

Meget af det regnvand, som tidligere kunne sive ned i jorden, bliver nu også ledt hen i kloaksystemet. Begge dele lægger et stort pres på systemets kapacitet.         

Og så har vi vores klimaudfordringer. Mere regn på kortere tid - skybruddene. Når de kommer, er vi i øjeblikket sat skakmat mange steder i Hørsholm.  

Desværre er der flere, der allerede flere gange har oplevet, hvad der sker, når den kraftige regn sætter ind. Huse bliver oversvømmet. Kældre står under vand. Der løber spildevand ud i Øresund. Søer og åer løber over. Og når det sker, har det meget store konsekvenser for alle de borgere, der bliver ramt.
 
Klimaeksperter forudser, at Danmark i fremtiden får et varmere og generelt vådere vejr med flere ekstreme vejrbegivenheder. Ikke mindst flere deciderede skybrud.
 
Derfor har Projekt Regnvand meget høj prioritet. Både i Hørsholm Kommune og i Hørsholm Vand. Sammen skal vi løse problemerne. Og vi skal finde de løsninger, som vi mener vil være bedst og mest effektive rundt omkring i kommunen. 

I de kommende år bliver der sat en lang række indsatser og initiativer i gang fra Hørsholm Kommunes side. Indsatser som skal reducere risikoen for oversvømmede kældre, forurenet badevand, dårligt vandmiljø etc. Indsatser og initiativer som Hørsholm Vand bliver kraftigt involveret i.
 
De konkrete løsninger på problemerne vil være forskellige afhængig af, hvor i kommunen man bor. I nogle områder vil løsningen være at øge kapaciteten af kloaksystemet ved at lægge flere rør i jorden. Andre steder i kommunen kan man bruge alternative løsninger som eksempelvis at etablere vådområder, hvor regnvandet kan løbe hen. 

Uanset metoder og løsninger er målet dog det samme. At lede regnvandet de rigtige steder hen - uanset mænger. 
 
På dette Projekt Regnvands område på vores hjemmeside vil vi løbende informere om alle de aktiviteter i kommunen, som skal bidrage til at løse udfordringen - at lede vores regnvand der hen, hvor det hører til.
  

Klimatilpasningsplan i Hørsholm Kommune
Folketinget og Kommunernes Landsforening har lavet en aftale om, at alle kommuner skal kortlægge, hvordan man vil håndtere fremtidens udfordringer med de forventede øgede og mere koncentrerede vandmængder. Resultatet af denne kortlægning ligger i den såkaldte klimatilpasningsplan. Du kan finde planen for Hørsholm Kommune her.
 

Du kan læse mere om klimatilpasningsplaner generelt for hele landet her.
 

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere