siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Takstblad 2017

Her kan du se Hørsholm Vands gældende takster i 2017:


Drikkevandkr. inkl. moms
Anlægsbidrag0*
Afgift af ledningsført vand pr. m3 (Opkræves for staten)**7,81
Drikkevand variabelt bidrag pr. m317,68
Drikkevand i alt Kr. pr. m325,49

 

* Der betales for de faktiske udgifter i forbindelse med anlægget.

** Afgiftssatsen for ledningsført vand blev reduceret med virkning fra 1. januar 2016 fra  8,16 til 7,81 kr./m3. inkl. moms. Spildevand (afleveret på Usserød Renseanlæg)kr. inkl. moms
  
Tilslutningsbidrag er fastsat centralt og reguleres årligt. 
Tilslutningsbidrag - standard61.394
Tilslutningsbidrag - kun spildevand36.836
Tilslutningsbidrag - kun regnvand24.558
Spildevand variabelt bidrag Kr. pr. m3 - Takst 137,21


Drikkevand og Spildevand i alt pr. m362,70
  
Spildevandsbidrag for Erhverv med stort forbrug (trappemodel) 
 Spildevand variabelt bidrag Kr. pr. m3 - Takst 231,26
 Spildevand variabelt bidrag Kr. pr. m3 - Takst 319,35
  

Vejafvandingsbidrag er fastsat til 8 %

(procentdel der skal bestales af kommunen)

8 % 


Tømningsordningerkr. inkl. moms
Bundfældningstanke, samlet takst pr. tanktømning

Tømning, tilsyn, påfyldning af vand og administrationsbidrag -

septik-/trixtank 0-6 m3

1.236

Tømning, tilsyn, påfyldning af vand og administrationsbidrag -

septik-/trixtank 6,1-16 m3

2.053
Behandlingsbidrag årlig654
Tømning af køkken- eller sivebrønd524
Samletank
Pris 2 tømninger om året med administrationsbidrag1.788
Behandlingsbidrag årlig654
Pris pr. tømning ud over de 2 obligatoriske om året894
Tømning af samletank indtil 8 m3, efter kl. 16 og weekend1.966
Fedtudskillere
Tømning, tilsyn, påfyldning af vand, administration og
behandlingsbidrag
1.517
Andre ydelser
Forgæves tømning263
Slamsuger inkl chauffør, inden kl 16, timepris1.081
Slamsuger inkl chauffør, efter kl 16 og weekend, timepris1.966


Andre spildevandsoplysningerkr. inkl. moms
Supplerende opkrævninger  Pris fastsættes individuelt 


Supplerende opkrævninger

Andre afgifter (opkræves for Hørsholm Kommune)kr. inkl. moms 
Drikkevand - Egen boring/brønd
Afgift for ledningsført vand**

8,16

Spildevand (opkræves for Hørsholm Kommune)kr. inkl. moms 
Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering0,75
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering0,90
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation denitrifikation og kemisk fældning1,50
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation1,65
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning1,95
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation2,10
Både mekanisk og biologisk rensning2,40
Både mekanisk rensning og kemisk fældning2,85
Andre5,70

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere