siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Kloakforsyning

Kloakforsyningens vigtigste opgave er at sikre, at spildevand bliver afledt på miljømæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler.

Vi behandler opgaver og spørgsmål vedrørende:

Drift og vedligehold af kommunens kloakledningsnet, offentlige stikledninger og  pumpestationer.

Udledning af spildevand fra Usserød Renseanlæg

Tilslutning til kloak

Ønsker du tilslutning til den kommunale kloak, skal du kontakte Hørsholm Vand,  kloakforsyningen. Du kan se i takstbladet, hvad det koster. Du skal selv betale for at få udført ledningsarbejde på egen grund.

Regler for brug af kloakken (betalingsvedtægt)

Forholdene omkring betaling for tilslutning til og brug af den offentlige kloakforsyning fremgår af vedtægterne for spildevandsanlæg.

Spildevandstilladelse

Virksomheder, der udleder spildevand til det offentlige kloaknet, skal have tilladelse hertil af kommunen. En spildevandstilladelse vil bl.a. indeholde krav til indholdet af skadelige stoffer i det spildevand, der tilledes kloakkerne.
 

Information, publikationer og links

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere