siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Spildevand

Kloakken skal sikre, at spildevand bliver afledt på miljømæssig forsvarlig vis i overensstemmelse med gældende regler.

Hvad koster det ?

Du betaler en fast pris pr. kubikmeter vand, du afleder til kloakken. Den mængde vand, du betaler spildevandsafledning for, svarer til forbruget af rent vand.

Det vil sige ind = ud.

Du kan i takstbladet se, hvad tilslutning til kommunal kloak koster. Du skal selv betale for at få udført ledningsarbejde på egen grund.

Regning

Som grundejer betaler du afledning af spildevand, som opgøres hvert år pr. 31.12. Du kan se taksterne i takstbladet. Vi sender årsafregning og 1. aconto ud i foråret, og efter sommer sender vi 2. aconto ud. Læs mere her.

Rotter

Kloakrotter er meget dygtige til at finde skjulte fejl og mangler ved kloaksystemerne. Disse fejl og mangler kan give alvorlige ulemper i form af rotteplage, smittefare, ilde lugt, fugt og svamp. I henhold til miljølovgivningen har ejere af fast ejendom pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.
Konstaterer du rotter, skal du straks anmelde det til kommunens rottebekæmper. Det er tilladt selv at opsætte smækfælder, men det er alene den kommunale rottebekæmper, der må udlægge gift.

Find kommunens rottebekæmper her

Information, publikationer og links

 

 

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere