siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Nyhedsarkiv Hørsholm Vand


444 nyheder:

Dato:
22-09-2017
Kort tekst:

Novafos A/S har besluttet at etablere inspektions- og tømmeadgange til vores 3 rørbassiner, der ligger ved Dronningedammen. Orientering er omdelt til beboerne i området.

Dato:
15-09-2017
Kort tekst:
Mere end 200 lastbiltræk jord er der flyttet for at skabe hullet til kommunens hidtil største faskine. 1. del af det nye regnvandsanlæg står færdigt i løbet af september, og skal fremover reducere risikoen for oversvømmede veje og kældre i området omkring Stadionalle.
Dato:
15-09-2017
Kort tekst:
Novafos har undersøgt drikkevandet på alle vores vandværker i drift for chloridazon, desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon. Vi har nu resultaterne fra alle prøver og kan oplyse, at pesticidet ikke er fundet på vores vandværker i Ballerup, Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm eller Rudersdal Kommuner. I Frederikssund Kommune er der på Ådalens vandværk fundet et lavt indhold af desphenyl-chloridazon på 0,03 mikrogram/l i rentvandet. Dette er under kvalitetskravet til rent drikkevand som er 0,1 mikrogram/l.  
 
Dato:
14-09-2017
Kort tekst:

I oktober 2017 starter et nyt og spændende klimatilpasningsprojekt i Hørsholm. Øgede regnmængder betyder øget belastning af de nuværende kloaksystemer hvilket kræver nye tiltag. Derfor igangsættes der snart et nyt projekt hvor der etableres nye regnvandsbede i området mellem Kongevejscenteret og Alsvej. Læs mere her


 

 
Dato:
05-07-2017
Kort tekst:
Onsdag kl. 09: Vandforsyningens entreprenør har beskadiget en gasledning i Ahornvej. Rudersdal og Hørsholm brandvæsen har derfor akut lukket Ahornvej for gennemkørsel. Vejen er lukket for trafik i begge retninger. Vi afventer i øjeblikket at HMN naturgas kommer frem og reparerer gasledningen.
Dato:
05-07-2017
Kort tekst:
Onsdag kl. 10.30: Ahornvej er igen åben for trafik og der er ingen fare for gasudslip. Den beskadigede gasledning er ved at blive repareret.
Dato:
01-07-2017
Kort tekst:

Novafos er fra juli 2017 nyt vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Vi ved, hvor vigtigt vand er for dig og din hverdag, og vi arbejder i døgndrift for at sikre, at der altid er rent vand i hanen, og at du kan komme af med dit spildevand, dag og nat. Også når himlen åbner sig, og regnen  vælter ned over os. Spildevandet renser vi, så det igen kan ledes ud i havet og indgå i naturens kredsløb,

I flere af kommunerne leveres drikkevand også fra private vandværker. 

 

Find os på www.novafos.dk

Dato:
21-06-2017
Kort tekst:
Onsdag kl. 10:15: Der er akut vandbrud på Lathyrusvej, og der er derfor lukket for vandforsyningen til beboere på Lathyrusvej, Liljevej og ned mod centeret. 
 
Dato:
21-06-2017
Kort tekst:
Onsdag kl.11: Der er åbnet for vandet på Lathyrusvej, Liljevej og ned mod centeret. 
 
Dato:
07-06-2017
Kort tekst:
Tirsdag den 6. juni var beboerne i A/B Opnæsgård inviteret på morgenkaffe og rundstykker og til at overvære første spadestik i projektet med at nedgrave nye regnvandsrør i området.
Dato:
11-05-2017
Kort tekst:

Hørsholm Vand er lukket for telefonhenvendelser på følgende dage:

Mandag den 1. maj

Fredag den 12. maj (Store bededag)

Torsdag den 25. maj (Kristi Himmelfart) og Fredag 26. maj  

Mandag den 5. juni (2. pinsedag/Grundlovsdag)

Hvis der opstår akutte driftsforstyrrelser uden for vores åbningstider, skal du kontakte Beredskabet på telefon 45 712 112.

Dato:
03-05-2017
Kort tekst:

Opdateret: Kloakarbejdet på Bolbrovej forventes først færdigt den 24. maj 2017...

Hørsholm Vand er i gang med et mindre kloakarbejde ud for Bolbrovej 38. Arbejdet udføres i perioden fra den 2. maj til den 19. maj 2017 af entreprenør Bent V. Nielsen, og der kan i anlægsperioden forventes lidt støj og maskinkørsel. Den nye kloakledning har til formål at reducere overløb til Bolbrorenden-Øresund.

Hvis du har spørgsmål til projektet, kan du kontakte projektleder Steffen Hoelstad på telefon 4516 2317 eller mail: sho@horsholmvand.dk

Dato:
25-04-2017
Kort tekst:

På grund af internt møde besvares vores telefoner kun i tidsrummet kl. 9.00-10.30 onsdag den 26. april 2017. Skriv gerne en mail til info@horsholmvand.dk, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt.

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser i tidsrummet, skal du kontakte Beredskabet på telefon 45 712 112.

Dato:
19-04-2017
Kort tekst:

Ultimo april til august 2017 bliver der udført rørarbejde på Ahornvej, Lathyrusvej og Gardeniavej under projektledelse af Hørsholm Vand. Læs mere... 

Dato:
07-03-2017
Kort tekst:
Vand i tal 2016: Ekstremt lavt elforbrug, flot niveau i faktiske driftsomkostninger og mikrobiologiske kontrolprøver i forhold til krav. Dette er blot nogle af de områder, hvor Hørsholm Vand bliver ratet flot i den seneste benchmarking rapport, som hver år bliver udgivet af brancheforeningen DANVA. 
 
Dato:
28-02-2017
Kort tekst:

På grund af internt møde åbner vores telefoner først efter kl. 10.30 onsdag den 1. marts 2017. Skriv gerne en mail til info@horsholmvand.dk, så vender vi tilbage så hurtigt som muligt. Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser i tidsrummet, skal du kontakte Beredskabet på telefon 45 712 112.

Dato:
17-02-2017
Kort tekst:

Fredag kl. 9. Der er akut vandbrud på Holmevej, og der er derfor lukket for vandforsyningen til beboere på Holmevej og Kærvej. Vi forventer, at reparation af bruddet varer ca, 2 timer.

Dato:
20-01-2017
Kort tekst:
Carsten Nystrup er valgt som direktøren, der skal stå i spidsen for det nye, tværkommunale vandforsyningsselskab NOVAFOS.
 
Dato:
22-12-2016
Kort tekst:

Hørsholm Vand ønsker alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere en Rigtig God Jul og et Godt Nytår. 

Husk vi holder lukket for henvendelser fra og med den 23. december og mellem jul og nytår, og først er tilbage den 2. januar 2017.

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser, mens vi har lukket, skal du kontakte Beredskabet på telefon 45 712 112.

Dato:
19-12-2016
Kort tekst:
Hørsholm Vands kunder kommer til at betale mere for deres vandforbrug i 2017. Med en stigning på 4,68 kr. pr. kubikmeter betyder det, at en familie på to voksne og to børn skal finde godt og vel 500 kr. ekstra i årsbudgettet. Vandtaksten i 2017 lander således på 62,70 kr. pr. kubikmeter vand mod ca. 58 kr. i 2016.
 
Dato:
15-12-2016
Kort tekst:

Kommunikationen i Projekt Regnvand i Rungsted Nord blev undersøgt nærmere ved en spørgeskemaundersøgelse.

Dette er beskrevet i en artikel i fagbladet danskVAND på side 56-57, som du kan læse her.

Dato:
12-12-2016
Kort tekst:

Når ni nordsjællandske kommuner pr. 1. januar 2017 etablerer et fælles vandforsyningsselskab, bliver det under navnet NOVAFOS. Det besluttede en enig bestyrelse fredag. NOVAFOS bliver Danmarks næststørste vandforsyningsselskab, og det er kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal, der sammen ejer det nye selskab. Læs mere

Dato:
05-12-2016
Kort tekst:

Hørsholm Vand holder internt seminar den 7. og 8. december, og der er kun begrænset besvarelse af telefoner og mails kl.09-13 onsdag og torsdag  i denne uge.

Hvis der opstår akutte driftsforstyrrelser uden for vores åbningstider, skal du som vanligt kontakte Beredskabet på telefon 45 712 112.

Dato:
22-11-2016
Kort tekst:

Her finder du 14. og sidste nyhedsbrev om Projekt Regnvand i Rungsted Nord området i 2015-2016. Nyhedsbrev November 2016. 

Dato:
22-11-2016
Kort tekst:
Et borehoved på 80 cm i diameter har de seneste måneder haft til opgave at krabbe sig 130 meter gennem jorden og under kystbanetogets skinner. Nu er det dukket ud af mørket, og Hørsholm Vand kan arbejde videre med næste etape af projektet.
Dato:
22-11-2016
Kort tekst:
Et borehoved på 80 cm i diameter har de seneste måneder haft til opgave at krabbe sig 130 meter gennem jorden og under kystbanetogets skinner. Nu er det dukket ud af mørket, og Hørsholm Vand kan arbejde videre med næste etape af projektet.
Dato:
07-11-2016
Kort tekst:
Hørsholm Kommune besluttede mandag den 31. oktober 2016 at gå sammen med otte andre kommuner om at drive et nyt forsyningsselskab. Det er mere effektiv drift og udvikling af vand- og spildevandsområdet, der står på agendaen. Læs Kommunes pressemeddelelse her:
Dato:
27-10-2016
Kort tekst:
Vandforsyningen udfører rørarbejde i Bolbrovej ud for Solbakkevej. Det sker natten til fredag i tidsrummet kl. 20-04, og betyder, at det ene spor af vejbanen vil være lukket ud for Solbakkevej. Der er derfor begrænset gennemkørsel fra torsdag aften frem til fredag morgen.
Dato:
27-10-2016
Kort tekst:
Det var ikke den gamle mand og havet, som blev diskuteret, da den lokale afdeling af Hemingway Club var på besøg og fik en rundvisning hos Hørsholm Vand. Til gengæld var interessen for, hvordan et moderne renseanlæg fungerer særdeles høj, og spørgelysten stor.
Dato:
26-10-2016
Kort tekst:

Hørsholm Vand er i gang med Projekt Birkedalen og i den forbindelse har Østre Banesti været lukket for offentlig adgang i området ud for Helenevej nr. 9, da vi her arbejder med anlæg af et ekstra kloakrør i jorden under Kystbanen.

Dette anlægsprojekt er desværre blevet forsinket hvilket gør at vi må forlænge lukningen af Østre Banesti til og med den 30. november 2016. 

Hørsholm Vand beklager de eventuelle trafikale gener, det giver for beboere og besøgende, mens arbejdet er i gang.

Dato:
17-10-2016
Kort tekst:
Vandforsyningen renoverer vandrør i Usserød Kongevej, og der er derfor midlertidig omkørsel til Syrenvej i de næste ca. 4 uger Læs mere her... 
Dato:
05-10-2016
Kort tekst:

Bukkeballevej bliver lukket for gennemkørende motortrafik mellem Byskellet og Enghave i perioden fra og med torsdag den 6. oktober kl. 7.00 til og med lørdag den 8. oktober. Det er nødvendigt at lukke vejen, fordi vi skal lægge asfalt på de områder, hvor der er blevet gravet.

Omkørsel skal ske ad Enghave og Hulsøvang. Hørsholm Vand beklager de eventuelle trafikale gener, det giver for beboere og besøgende, mens arbejdet er i gang.

Dato:
04-10-2016
Kort tekst:
Liden Andemad, Søsalat og Vandpest hedder de. Algeplanter som blomstrer og gror i og omkring vand i naturen. Meget tyder på, at netop disse algeplanter med meget stor fordel kan erstatte de kemiske produkter ved rensning af spildevand. Hørsholm Vand deltager nu i et projekt, hvor de første resultater er særdeles lovende.
 
Dato:
30-09-2016
Overskrift:
Kort tekst:

Hørsholm Vand har koblet om til forsyning via vores vandtårn og vandtrykket er igen normalt.

Enkelte ejendomme kan stadig opleve, at vandet i en kort periode vil være lidt brunligt eller hvidt boblende på grund af aflejringer fra de gamle rør. Det er helt ufarligt. Men for at undgå misfarvninger på eksempelvis vasketøj anbefaler vi, at du lader vandet løbe i et par minutter fra køkkenhanen eller en udendørshane inden brug af vaskemaskine, opvaskemaskine og toilet.

Dato:
29-09-2016
Kort tekst:

Torsdag kl. 7.15. Hørsholm Vand forsyner stadigvæk med drikkevand via vores nordlige forsyningspunkt. Det betyder, at vandtrykket er stabilt, men enkelt ejendomme kan fortsat opleve et lavere tryk end normalt og lidt misfarvet vand.

Dato:
28-09-2016
Kort tekst:
Onsdag kl. 9:55: Hørsholm Vand forsyner i øjeblikket med drikkevand fra vores nordlige forsyningspunkt. Dele af Hørsholm by kan derfor periodisk opleve et lavere vandtryk.
Dato:
28-09-2016
Kort tekst:
Onsdag kl. 10:25: Hørsholm Vand forsyner i øeblikket med drikkevand fra vores nordlige forsyningspunkt. Dele af Hørsholm by kan derfor opleve et lavere vandtryk.Vi arbejder på at normalisere vandtrykket, og forventer det er normaliseret inden kl. 11.
Dato:
28-09-2016
Kort tekst:
Onsdag kl. 11:20. Hørsholm by mangler forsat vandtryk, og vi arbejder stadig på at genetablere vandtrykket.
 
Dato:
28-09-2016
Kort tekst:
Onsdag kl. 13:30: Vi arbejder stadig på at genetablere vandtrykket i ledningsnettet. Vi beklager meget de gener, som vores kunder oplever.
Dato:
28-09-2016
Kort tekst:

Onsdag kl. 15: Vandtrykket i Hørsholm er på vej tilbage og forventes normalt indenfor kort tid.

Enkelte ejendomme kan opleve, at vandet i en kort periode være lidt brunligt eller hvidt boblende på grund af aflejringer fra de gamle rør. Det er helt ufarligt. Men for at undgå misfarvninger på eksempelvis vasketøj anbefaler vi, at du lader vandet løbe i et par minutter fra køkkenhanen eller en udendørshane inden brug af vaskemaskine, opvaskemaskine og toilet.

Dato:
21-09-2016
Kort tekst:
Her finder du 13. nyhedsbrev om Projekt Regnvand i Rungsted Nord området i 2015-2016. Nyhedsbrev September 2016.  
 
Dato:
19-09-2016
Kort tekst:
I går blev anlægget til beskyttelse mod oversvømmelser fra Usserød å ved broen over Mortenstrupvej i Hørsholm Kommune indviet. 
Dato:
19-09-2016
Kort tekst:

Hørsholm Vand er i gang med Projekt Birkedalen, og i den forbindelse bliver Østre Banesti lukket for offentlig adgang i området ud for Helenevej nr. 9. Det er nødvendigt at lukke banestien, fordi vi skal lægge et ekstra kloakrør i jorden under Kystbanen. Lukningen vil ske i perioden fra og med torsdag den 15. september til og med mandag den 31. oktober 2016. Hørsholm Vand beklager de eventuelle trafikale gener, det giver for beboere og besøgende, mens arbejdet er i gang.

Dato:
12-09-2016
Kort tekst:
Søndag den 18. september 2016 kl. 10.30 markerer Hørsholm Kommune  afslutningen et fælles klimaprojekt mellem Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner med indvielse af et anlæg til beskyttelse mod oversvømmelser fra Usserød å ved broen over Mortenstrupvej i Hørsholm Kommune.
Dato:
07-09-2016
Kort tekst:
Bukkeballevej bliver lukket for gennemkørende motortrafik mellem Byskellet og Enghave i perioden fra og med mandag den 12. september til og med
fredag den 23. september. Læs mere her...
Dato:
06-09-2016
Kort tekst:
Bestyrelsesmedlemmerne fra Hørsholm Vand er nu blevet både klogere og en oplevelse rigere. Det blev de i forrige uge, da de i selskab med blandt andre borgmestrene fra Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal var på besøg hos to af Danmarks mest moderne og effektive renseanlæg i henholdsvis Egå og Billund.
Dato:
28-07-2016
Kort tekst:
Torsdag kl. 13:00: Der er akut vandbrud på Spurvevej, og der er derfor lukket for vandforsyningen til beboere på vejen.
Dato:
11-07-2016
Kort tekst:
Hørsholm Vand skal ikke bygge ny metrostation – men bore et hul til en ny kloakledning under Kystbanen. Det kaldes mikrotunnelering.
Dato:
07-07-2016
Kort tekst:
I sommerferien har vi omlagt trafikken til og fra Solbrinken og Solvænget til Vallerødgade. 

Det gælder fra uge 26 til uge 31 på hverdage mellem kl. 8 og 16, og kun for køretøjer, der er mindre end 3.500 kg.

God sommer.

Dato:
28-06-2016
Kort tekst:
Lige nu eller lige om lidt er der sommerferie, og rigtig mange holder øje med vejrudsigter, og krydser fingre for varmt sommervejr. I Hørsholm Vand følger vi også vejrudsigterne, men vi holder mest øje med meldinger om kraftige regnbyger. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere