siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Leveringsbetingelser for spildevand

Spildevandsplan, regulativer, betalingsvedtægt samt takstblad for Hørsholm Vand regulerer leveringsbetingelserne fra Hørsholm Vand overfor den enkelte forbruger.

Spildevandsplan

Den overordnede planlægning af spildevandssystemet bliver vedtaget af Hørsholm Kommune i en Spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan er vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 17. december 2012 og gælder for perioden 2012 – 2016.

 

Du kan finde og læse mere om spildevandsplanen på Hørsholm Kommunes hjemmeside

 

Når der kommer tillæg til planen i planperioden skal disse i høring inden endelig vedtagelse. Der er vedtaget følgende tillæg/tillæg i høring:

Tillæg 1

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt gælder for ejendomme, der er tilsluttet Spildevandsforsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen under Hørsholm Vand.

Spildevandsforsyningen vedtager budgetter til brug ved fastsættelse af takster og bidrag. Spildevandsforsyningen er ligeledes ansvarlig for udarbejdelse og godkendelse af regnskabet for spildevandsanlæggene.

Taksterne fremgår af takstbladet for Hørsholm Vand (Spildevand), som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune.

Forhold vedrørende tømningsordningerne er beskrevet i selvstændige regulativer.

Regulativ for bundfældningstanke

Regulativet har til formål at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke i Hørsholm Kommune.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank.

Taksterne for tømning fremgår af takstbladet for Hørsholm Vand (Tømningsordninger), som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune.

Regulativ for samletanke

Dette regulativ har til formål at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand- og slam fra samletanke i Hørsholm Kommune.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en samletank.

Taksterne for tømning fremgår af takstbladet for Hørsholm Vand (Tømningsordninger), som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune.

Regulativ for fedtudskillere

Dette regulativ har til formål at er at sikre optimal indretning og drift af udendørs fedtudskillere i Hørsholm Kommune, herunder hensigtsmæssig tilgængelighed for slamsugere.

Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, hvor der er etableret udendørs fedtudskiller på afløbsanlægget.

Taksterne for tømning fremgår af takstbladet for Hørsholm Vand (Tømningsordninger), som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. 

 

Klageadgang 

Information, publikationer og links

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere