siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Klageadgang

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen.

Klager

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby. Her kan du også få oplysning om hvilke emner, der kan klages over.
 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver forbrugeren en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. 

 

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet på 400 kr. tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

 

Oplysning om klageadgang vil blive tilføjet leveringsvilkårene ved den årlige opdatering af henholdsvis betalingsvedtægt og vandforsyningsregulativ. 


 


 

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere