siteTopGenvejeLaesHojt_01.png
siteTopGenvejeSoeg_01.png

Afregning

Du kan her læse, hvordan dit forbrug afregnes.

Betaling for vand og spildevandsafledning

Vi har ikke adgang til at opkræve forbrugsafgifterne på ejendomsskattebilleten. Derfor opkræver vi fra 2010 på en særskilt regning til ejendomsejere og til de lejere m.fl., som vi hidtil har haft et selvstændigt kundeforhold til. Samtidig omlægger vi det hidtidige vandår til kalenderåret.

Betalingsplan - 2 acontorater

Første regning bliver udsendt til betaling i marts og dækker afregning i forhold til det indbetalte acontobeløb for foregående år samt den første aconto-rate for det indeværende år.

Forfaldsdato er i starten af marts. De forbrugere, der har indbetalt for meget aconto for det netop afsluttede vandår, får tilsvarende udbetalt beløbet i starten af marts. 

2. aconto-rate udsendes i august og forfalder til betaling i starten af september. 

 

Årsaflæsning skal ske pr. 31/12 hvert år.

Manglende betaling

Vi har ikke længere ret til udpantning i ejendomme ved manglende betaling for vand og spildevand.

Det betyder, at vi i stedet vil være berettiget til at lukke for vandet i tilfælde af udebleven betaling.

Vi vil i givet fald sende rykkerbreve. For hvert rykkerbrev vil der bliver pålagt gebyr på 100 kr., og der vil blive opkrævet gebyr for lukning/åbning for vandet på 1.000 kr. jf. gebyrblad.

PBS og FI-nummer

Hvis du tidligere har betalt for vand og spildevand via en PBS-aftale, er denne automatisk ændret til Hørsholm Vand ApS, med mindre du selv har afmeldt aftalen.

FI-nummer til afregning:

FI: 81191077

Husk at tjekke fi-nummer, hvis du selv betaler via netbank.

PBS-aftale:

PBS nr. 05846552 Hørsholm Vand ApS

Kundeservice

Vandbrud/teknikervagt

Aflæsning

MinForsyning- Målertjek/forbrug

Ejerskifte/flytteafregning


 

Takster

Klageadgang 

Kontakt

Hørsholm Vand ApS

Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.:  4516 2310

Mail: novafos@novafos.dk

Skriv til os

Om cookies på dette websted

Hjemmesiden bruger cookies

Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og funktionaliteten samt til udarbejdelse af statistik. Når du benytter vores website, giver du samtidig tilladelse til anvendelse af cookies.
Læs mere